کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
787270مناقصه طراحي و اجراي پروژه مرکز کنترل و فرماندهي اضطراري و شبکه ارتباطات راديوييقابل نمايش براي مشترکاناتيوپي1397-11-251397-12-27
787254مناقصه تامين بولدوزرها - ارمنستانقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1397-11-251398-01-06
787250مناقصه پروژه ساخت مجتمع جديد خوابگاه دانشگاه - ارمنستانقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1397-11-251398-01-05
787246مناقصه تامين لوازم و تجهيزات پزشکي - ارمنستانقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1397-11-251397-12-07
787240مناقصه تامين تجهيزات پزشکيقابل نمايش براي مشترکانتاجيکستان1397-11-251397-12-03
787234مناقصه ساخت يک ساختمان مسي 48 خوابهقابل نمايش براي مشترکانجمهوري آذربايجان1397-11-251398-01-07
787232مناقصه تامين داروها و تجهيزات پزشکيقابل نمايش براي مشترکانجمهوري آذربايجان1397-11-251397-12-14
787228مناقصه تامين تجهيزات آتش نشانيقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-07
787217مناقصه پروژه توسعه کارخانهقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-09
787213مناقصه پروژه توانبخشي شبکه آبقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-05
787186مناقصه تامين مواد شيمياييقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-13
787182مناقصه تامين پمپقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-27
787181مناقصه تامين گوگرد / گرانولقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-01
787180مناقصه توانبخشي کارخانه تصفيه آبقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-09
787178مناقصه توانبخشي کارخانه تصفيه آبقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-11-251397-12-09

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Amy Danielle Chris شرکت جهان راپل و خدمات کار در ارتفاع بدون داربست volleyball Ronda Shannon Soverign استيل آرام سالم باش