کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
811495مناقصه دريافت خدمات مشاوره اي در حوزه صادرات و بازاريابيقابل نمايش براي مشترکاناتيوپي1397-12-161397-12-27
811491مناقصه تامين خودروقابل نمايش براي مشترکاناتيوپي1397-12-161398-01-26
810366مناقصه تامين تجهيزات آزمايشگاهيقابل نمايش براي مشترکانترکمنستان1397-12-151398-01-09
810362مناقصه تامين قطعات يدکي براي حفاريقابل نمايش براي مشترکانترکمنستان1397-12-151397-12-23
810357مناقصه تامين لوله هاي في - ارمنستانقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1397-12-151397-12-24
810328مناقصه پروژه بازسازي و تعميرات مرکز توانبخشيقابل نمايش براي مشترکانجمهوري آذربايجان1397-12-151398-01-14
810307مناقصه عمليات تعمير و بازسازي جادهقابل نمايش براي مشترکانجمهوري آذربايجان1397-12-151398-01-28
810306مناقصه تامين قطعات يدکيقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151398-01-05
810305مناقصه تامين زغال سنگ نارسقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151398-01-05
810304مناقصه پروژه بهبود و توسعه کارخانه اکسيژنقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151397-12-27
810302مناقصه تامين کمپرسورهاي ديزليقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151397-12-29
810298مناقصه تامين ابزار و تجهيزات شامل : 1- ژنراتورقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151397-12-26
810284مناقصه تامين 1- کاميون کمپرسيقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151397-12-20
810274مناقصه تامين سوخت ديزل براي ژنراتورهاقابل نمايش براي مشترکانعراق1397-12-151397-12-23
810207مناقصه پروژه بازسازي شبکه هاي ولتاژ متوسطقابل نمايش براي مشترکانسوريه1397-12-151398-01-06

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Becky Deanna Karla Josephine تمامي نکات در خصوص گياهان آپارتماني ارزسنتر تبريز 118 Maria وب شناس