کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
835835مناقصه پروژه نوسازي مرکز پزشکي - ارمنستانقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1398-01-271398-02-09
835800مناقصه پروژه بازسازي 274 واحدهاي مسيقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-14
835772مناقصه پروژه بازسازي بيمارستانقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-01-271398-02-15
835753مناقصه ارائه خدمات تعمير و نگهداري براي چاپگر، کپي، اسکنر و تعويض قطعات يدکيقابل نمايش براي مشترکانافغانستان1398-01-271398-02-10
835748مناقصه تامين و نصب پانل هاي خورشيديقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-10
835747مناقصه ارائه خدمات اينترنتيقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-07
835743مناقصه پروژه بازسازي 12 مدرسهقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-10
835733مناقصه تامين دريچه هاي کنترلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-03-05
835730مناقصه توسعه ايستگاه گازقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-29
835726مناقصه تامين لوله هاي فولاديقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-01-271398-02-16
833289مناقصه ارائه خدمات مديريت و نگهداري ساختمان - موريسقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1398-01-251398-02-04
833287مناقصه پروژه ساخت زمين فوتبال - موريسقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1398-01-251398-02-04
833121مناقصه پروژه ساخت يک مرکز بهداشت - موريسقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1398-01-251398-02-04
833118مناقصه پروژه ساخت يک زمين فوتبال - موريسقابل نمايش براي مشترکانساير کشورها1398-01-251398-02-03
833114مناقصه تامين مخازن محصولات نفتيقابل نمايش براي مشترکانترکمنستان1398-01-251398-03-02

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Mark تيلاکس پرو Devon کنترل کيفيت مواد غذايي Chris Jay استخر بليط Diana دزدگير و گيت فروشگاهي Fatima