کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
854261مناقصه تامين قطعات کمپرسورقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-02-151398-02-30
854257مناقصه تامين داروقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-02-151398-02-30
854244مناقصه عمليات ساخت کانال آبياريقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-02-151398-02-22
854219مناقصه سوخت خودرو و ديزلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-02-151398-02-26
854202مناقصه ارائه خدمات امنيتي و نگهباني براي ساختمان اداريقابل نمايش براي مشترکانکويت1398-02-151398-03-26
854198مناقصه تعمير، نگهداري سيستم تهويه مرکزيقابل نمايش براي مشترکانکويت1398-02-151398-05-15
854193مناقصه خدمات تعمير، نگهداري واحدهاي تهويه مطبوعقابل نمايش براي مشترکانکويت1398-02-151398-05-15
854185مناقصه انتخاب مشاور متخصص بين المللي براي ايجاد سيستم حسابداري اقتصاديقابل نمايش براي مشترکاناتيوپي1398-02-151398-03-03
853137مناقصه تامين مواد و لوازم دندانپزشکيقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-03-06
853132مناقصه تامين موتور ديزليقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-03-01
853122مناقصه تامين پمپ شناورقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-03-01
853116مناقصه تامين نصب و راه اندازي کمپرسورقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-04-02
853087مناقصه پروژه سنگ فرش و آسفالت خيابانقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-04-07
853061مناقصه اجراي پروژه توانبخشي مدرسهقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-04-07
853022مناقصه تامين مواد آزمايشگاهيقابل نمايش براي مشترکانسوريه1398-02-141398-04-07

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

نمايندگي عينک زايس Robert مطالب مفيد و جذاب Movimento Passeio Livre - Salvador ژيوان زيست شناس تاپ Alvaro Allan Brittany ادب