قانون مناقصه و مزايدات ايران


اين قانون، شامل 30 ماده و 4 فصل است.


 


در  فصل اول، درباره کليات قانون مثل طبقه بندي معاملات و انواع مناقصات توضيحاتي ارائه مي شود که ماده هاي 1 تا 4 را شامل مي شود. در فصل دوم، درباره سازماندهي مناقصات، اطلاعاتي ارائه شده که شامل وظايف کميسيون برگزاري رويداد، هيات رسيدگي به  شکايت و وظايف مربوطه  است و ماده 5  تا 8 را شامل مي شود.


 


در فصل سوم که به موضوع برگزاري مناقصات اختصاص يافته است و ماده 9 تا  21 را در بر دارد، از روش برگزاري مناقصه تا بازگشايي  پاکات و شرايط تسليم و ارزيابي فني و بازرگاني  پيشنهاد ها و تعيين برنده و انعقاد قرارداد را شامل مي شود و اطلاعات خوبي در اختيار  شرکت کنندگان قرار مي دهد.


 


فصل چهارم قانون، مربوط به  مقررات  برگزاري اين رويداد است. از شرايط ارسال اسناد و مکاتبات و مستند سازي و اطلاع رساني گرفته تا شرايط تجديد و لغو مناقصات تا ترک تشرسيفات و هيات ترک تشريفات و موارد عدم اام به  برگزاري مناقصه را شامل مي شود که در مواد 22 تا 30، ارائه شده است.


 


بدنبال بهترين سايت اطلاع رساني مناقصات و مزايدات مي گرديد!


 


اطلاعات مناقصات و مزايدات مرتبط با کار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات کشور به نشاني irantender.net جستجو کنيد.


 


www.irantender.net


www.etender.ir


02177582924


09198101572


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Kevin windowshost ساخت فروشگاه اينترنتي اسباب بازي فکري پرفسور کوچولو آموزش بازاريابي اينترنتي رزيلاباکس يادگيري زبان انگليسي noridarman Dawn بهتر است بدانيم