کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
1154447مناقصه پروژه بازسازي مهد کودکقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-29
1154434مناقصه پروژه توانبخشي و احياي راههاقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-05
1154417مناقصه تامين تجهيزات رايانه ايقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-06
1154406مناقصه تامين تجهيزات پزشکيقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-06
1154389مناقصه پروژه احياي شبکه برققابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-04
1154381مناقصه پروژه توانبخشي و نوسازي بيمارستانقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-11
1154377مناقصه تامين کاميون جرثقيلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-17
1154357مناقصه تامين کاميون جرثقيلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-17
1154309مناقصه پروژه نوسازي دانشکده دندانپزشکيقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-23
1154303مناقصه پروژه ساخت و ساز ، کار زيربنايي و محوطه سازي باغ مليقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-23
1154289مناقصه پروژه احداث جادهقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-29
1154272مناقصه تامين روغن موتورقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-11-141398-11-29
1154265مناقصه تامين تجهيزات برقيقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-11-141398-11-28
1152716مناقصه پروژه ساخت و ساز و بازسازي تاسيسات ورودي آب و ايستگاه هاي توزيع آبقابل نمايش براي مشترکانازبکستان1398-11-131399-10-17
1152698مناقصه تامين ابزارهاي سنگ تراشي و برقيقابل نمايش براي مشترکانهند1398-11-131398-11-18

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Bobbie پررو ربات گروه Erin پارکت سازان انواع روش هاي چاپي عايق کاور کاران اصل سرد کارخانه سنگبري بهمن Barry Missy