کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
1154447مناقصه پروژه بازسازي مهد کودکقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-29
1154434مناقصه پروژه توانبخشي و احياي راههاقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-05
1154417مناقصه تامين تجهيزات رايانه ايقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-06
1154406مناقصه تامين تجهيزات پزشکيقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-06
1154389مناقصه پروژه احياي شبکه برققابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-04
1154381مناقصه پروژه توانبخشي و نوسازي بيمارستانقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-12-11
1154377مناقصه تامين کاميون جرثقيلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-17
1154357مناقصه تامين کاميون جرثقيلقابل نمايش براي مشترکانعراق1398-11-141398-11-17
1154309مناقصه پروژه نوسازي دانشکده دندانپزشکيقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-23
1154303مناقصه پروژه ساخت و ساز ، کار زيربنايي و محوطه سازي باغ مليقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-23
1154289مناقصه پروژه احداث جادهقابل نمايش براي مشترکانترکيه1398-11-141398-11-29
1154272مناقصه تامين روغن موتورقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-11-141398-11-29
1154265مناقصه تامين تجهيزات برقيقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1398-11-141398-11-28
1152716مناقصه پروژه ساخت و ساز و بازسازي تاسيسات ورودي آب و ايستگاه هاي توزيع آبقابل نمايش براي مشترکانازبکستان1398-11-131399-10-17
1152698مناقصه تامين ابزارهاي سنگ تراشي و برقيقابل نمايش براي مشترکانهند1398-11-131398-11-18

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Nicole Sarah چاپ مرکزي April وبلاگ محمدي شاپ Andy زوميت | اخبار فناوري، آموزش، راهنماي خريد و بررسي Robert Frederick اظهارنامه 97