کد ايران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاريخ انتشاردريافت اسناد
1485509مناقصه تامين کاميونقابل نمايش براي مشترکانسوريه1399-08-121399-09-10
1485500مناقصه تأمين ، نصب ، آزمايش و راه اندازي ترانسفورماتورقابل نمايش براي مشترکانهند1399-08-121399-09-02
1485493مناقصه تعمير و نگهداري ديگهاي بخارقابل نمايش براي مشترکانهند1399-08-121399-09-03
1485426منلقصه تامين Weld Neck Flangesقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1399-08-121399-09-12
1485417مناقصه تامين الکترودهاي جوشکاريقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1399-08-121399-08-22
1485412مناقصه تامين روان کننده ها و گريس هاقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1399-08-121399-08-26
1485406مناقصه تامين کنتورهاي گاز خانگيقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1399-08-121399-09-04
1485398مناقصه خدمات مشاوره پروژه ساخت و ساز بزرگراهقابل نمايش براي مشترکانترکيه1399-08-121399-10-01
1485369مناقصه ساخت واحدهاي مسيقابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-121399-08-30
1485358مناقصه تامين قطعات يدکيقابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-121399-08-26
1485356مناقصه تامين قطعات تويوتاقابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-121399-08-26
1485351مناقصه تامين تجهيزات پزشکيقابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-121399-08-26
1485020مناقصه نگهداري و تعمير کاميونهاي زبالهقابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-121399-08-19
1485013مناقصه تعمير و نگهداري وسايل نقليهقابل نمايش براي مشترکانپاکستان1399-08-121399-08-22
1483832مناقصه انجام عمليات خط انتقال برققابل نمايش براي مشترکانعراق1399-08-111399-09-01

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Bud Tanya Jeff Jeff Tec modrooz atabelt nellepieghedelcorpo Garrett Keith