برنده شدن در مزايدات


اگر قصد شرکت در مزايده را داريد علاوه بر آگاهي از اينکه مزايده چيست و شرايط آن به چه صورت است ، بايد نسبت به شرکت در مزايدات نيز آگاهي داشته باشيد.


 


براي برنده شدن در مزايدات نيز آگاهي شرط اول است. اما اگر بخواهيم اصولي تر به تکنيک هايي براي برنده شدن در مزايدات اشاره کنيم مي توان گفت مرحله اول در پيش گرفتن از رقباي شرکت کننده در مزايده آگاهي از زمان برگزاري مزايدات است.


 


همانطور که مي دانيد امروزه تمامي پروژه هاي پر سود از طريق برگزاري مزايده مناقصه و استعلام برگزار مي شود پس اگر مي خواهيد اين پروژه ها را از دست ندهيد حتما بايد حواستان به مناقصات و مزايدات و استعلام هاي در حال برگزاري باشد. 


مرحله دوم براي برنده شدن در مزايدات ، کسب اطلاعات صحيح و کامل در خصوص هر معامله کاري است، اطلاعاتي نظير محل برگزاري، مدت مقرر براي اعلام آمادگي يا ميزان مبلغ تضمين شرکت در اين پروژه ها و . اين موارد به شما کمک خواهد کرد تا با سنجيدن شرايط خود، تصميم درستي براي شرکت کردن در اين پروژه ها بگيريد


مرحله بعد شناسايي شرايط شرکت در مزايده يا مناقصه مورد نظر است چرا که هر مزايده يا مناقصه اي، شرايط خاص خود را دارد. شرايطي که قبلا توسط مناقصه گزار يا مزايده گزار تعيين گرديده است. قدم بعدي جمع آوري سريع و با دقت مدارک مورد نياز و تحويل به موقع آن به مزايده گزار يا مناقصه گزار است بسياري از کساني که به عنوان رقيب شما در مزايده شرکت مي کنند، به دليل غفلت همين مرحله و دير رساندن مدارک، از دور رقابت حذف مي شوند بايد بدانيد اغلب مزايدات و مناقصات تمديد نمي شوند و امکان تصحيح مدارک و يا ارائه مدارک به طور کامل وجود نخواهد داشت.


 


در نهايت شما کارتان را انجام داده ايد و حالا بايد منتظر باشيد تا نتايج اعلام شود. معمولا براي هر پروژه اي سه برنده اعلام مي شود که در ابتدا از برنده شماره يک براي انجام ادامه روند معاملات دعوت مي شود اما اگر برنده اول پاسخگويي مناسب نداشته باشد به سراغ برنده دوم و بعد از آن برنده سوم مي روند.


 


برخي از کاربردهاي مزايده :


 


ورشکستگي شرکت : در مواردي که شرکت اعلام ورشکستگي نمايد و توان پرداخت ديون و اجراي تعهداتش را نداشته باشد، مدير تسويه تا تنظيم فهرستي از اموال و دارايي هاي شرکت، نسبت به برگزاري مزايده و فروش اين اموال بر اساس تشريفات قانوني اقدام مي نمايد.


 


پرونده هاي کيفري: بر اساس ماده 529 قانون آئين دادرسي کيفي و قانون نحوه اجراي محکوميت مالي در موارد پرداخت حقوق شاکي يا جزاي نقدي مي توان از مزايده استفاده نمود.


 


اموال فرسوده ادارات و سازمان هاي دولتي : يکي ديگر از کاربردهاي مزايده، در خصوص فروش اموال، تجهيزات و ماشين آلات ادارات و سازمان ها مي باشد.


 


مطالبه مهريه از جانب زوجه : در مواردي که زوجه اقدام به اجراي مهريه خود نمايد بخش اجراي احکام دادگستري اقدام به توقيف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهريه از جانب زوج، مراحل برگزاري مزايده و وصول مهريه زوجه را در دستور کار قرار مي دهد.


چگونه برنده مزايدات باشيم؟


اگر قصد شرکت در مزايده را داريد، علاوه بر آگاهي از اين‌که مزايده چيست و شرايط آن به چه صورت است، بايد نسبت به شرکت در مزايدات نيز آگاهي داشته باشيد. وجود يک فرد کار بلد و مجرب در هر فعاليتي، راه موفقيت را هموار و امکان موفقيت را بالاتر  خواهد برد


براي برنده شدن در مزايدات نيز آگاهي شرط اول است. اما اگر بخواهيم به تکنيک‌هايي براي برنده شدن در مزايدات اشاره کنيم، مي‌توان گفت مرحله اول در پيشي گرفتن از رقباي شرکت کننده در مزايده، آگاهي از زمان برگزاري مزايدات است. همانطور که مي‌دانيد امروزه تمامي پروژه‌هاي پر سود از طريق برگزاري مزايده، مناقصه و استعلام برگزار مي شود. پس اگر مي‌خواهيد اين پروژه‌ها را از دست ندهيد، حتما بايد حواستان به مزايدات و استعلام‌هاي درحال برگزاري باشد.


 


 


 


مرحله دوم براي برنده شدن در مزايدات، کسب اطلاعات صحيح و کامل در خصوص هر معامله کاري است. اطلاعاتي نظير محل برگزاري، مدت مقرر براي اعلام آمادگي و يا ميزان مبلغ تضمين شرکت در اين پروژهها و… . اين موارد به شما کمک خواهد کرد تا با سنجيدن شرايط خود، تصميم درستي براي شرکت کردن در اين پروژه‌ها بگيريد.


 


 


 


مرحله بعد، شناسايي شرايط شرکت در  مزايده مورد نظر است. چرا که هر مزايده اي، شرايط خاص خود را دارد. شرايطي که قبلا توسط مزايده گزار تعيين گرديده است.


 


 


 


قدم بعدي جمع آوري سريع و با دقت مدارک مورد نياز و تحويل به موقع آن به مزايده گزار است.


 


 


 


بسياري از کساني که به عنوان رقيب شما در مزايده شرکت مي‌کنند، به دليل غفلت از همين مرحله و دير رساندن مدارک، از دور رقابت حذف مي شوند. بايد بدانيد اغلب مناقصات و مزايدات تمديد نمي‌شوند و امکان تصحيح مدارک و يا ارائه مدارک به طور کامل وجود نخواهد داشت. در نهايت، شما کارتان را انجام داده ايد و حالا بايد منتظر باشيد تا نتايج اعلام شود. معمولا براي هر پروژه سه برنده اعلام مي‌شود که در ابتدا از برنده شماره يک براي انجام ادامه روند معامله دعوت مي شود اما اگر برنده اول پاسخگويي مناسب نداشته باشد، به سراغ برنده دوم و بعد از آن برنده سوم مي روند.


 


مزايده چيست؟


مزايده در لغت به معناي «در معرض فروش گذاشتن چيزي، به نحوي است که هر خريداري که قيمت بيشتر را پيشنهاد کرد، کالا به وي فروخته شود» و دراصطلاح حقوقي به معامله اي گفته مي شود که طي آن، مالي منقول يا غيرمنقول (همانند زمين و خانه) و متعلق به فرد يا افرادي را از طريق اجراي احکام، مطابق با شرايط مقرر قانوني به فروش بگذارند. قبل از اجراي مزايده، مال از طريق کارشناس رسمي منتخب دادگستري، ارزيابي مي شود و بهاي تعيين شده توسط وي، به عنوان بهاي پايه فروش انتخاب مي شود. به اين ترتيب، پيشنهاد شخصي که بالاترين قيمت را بيان نمايد، پذيرفته مي شود و مال موردمزايده به آن شخص که دراصطلاح «برنده مزايده» نام دارد، منتقل مي گردد. بنابراين، مزايده به معناي فروختن به بالاترين قيمت است که درمقابل مناقصه قرار دارد. (در مناقصه، کمترين قيمت ارائه شده ملاک عمل است. براي نمونه هرگاه شرکتي (کارفرمايي) براي انجام پروژه اي خاص مناقصه برگزار کرد، هرکدام از داوطلبان و شرکت کنندگانِ در مناقصه که قيمت کمتري را براي انجام پروژه مزبور پيشنهاد بدهد، برنده و عهده دار انجام پروژه مي شود.)


 


انواع مزايده


رايج ترين نوع آن به نوعي خاصي از آن که به نوع انگليسي يا استاندارد معروف مي باشد برمي گردد. انواع ديگري از مزايده نيز وجود دارد که عبارتند از :


 


سربسته يا خصوصي


سرباز يا عمومي


حضوري


کتبي


مبادله اي


فروش


اولين قيمت مخفي


دومين قيمت مخفي


نحوه اجراي مزايده


براي اجراي مزايده، دعوت عمومي از طريق چسباندن آگهي در معابر عمومي همانند خيابان ها و کوچه ها، توسط کلانتري محل و درج در رومه کثير الانتشار به عمل مي آيد. علاوه بر آن طرفين مزايده يعني محکوم له و محکوم عليه (يعني شخصي که حکم عليه او و همچنين شخصي که حکم به نفع او صادر شده است) توسط ابلاغيه اي به جلسه مزايده که در تاريخ و ساعت و محل مشخصي انجام مي گيرد، دعوت مي شوند. همچنين محکوم له هم مي تواند به عنوان خريدار در مزايده شرکت کند. چنانچه در دعوت اول مال به فروش نرسد، مزايده براي بار دوم تکرار يا درصورت تقاضاي محکوم له مال ديگري از محکوم عليه معرفي و توقيف مي شود. در صورتي که مال، مجددا و با تکرار مزايده به فروش نرسد يا محکوم له به قبول مال با قيمت ارزيابي شده توسط کارشناس، راضي نشود، مال به محکوم عليه بازگردانده مي شود تا با فروش آن، طلب محکوم له را پرداخت کند.


 


کاربرد مزايده


برخلاف مناقصه، درمورد مزايده قانون خاصي وجود ندارد و از شرايط مربوط به مناقصه درمورد آن استفاده مي شود، ولي قوانين مختلف موادي را به صورت پراکنده، به شرايط مزايده اختصاص داده اند.


 


مواد 113 الي 136 قانون اجراي احکام مدني، به شرايط انجام مزايده اشاره دارند. همچنين با توجه به ماده 34 قانون ثبت، مزايده در معاملات شرطي و رهني هم کاربرد دارد. درصورتي که بدهکار در ازاي بدهي خود مالي را به رهن گذاشته باشد و ظرف مهلت مقرر نتواند بدهي خود را پرداخت کند، طلبکار مي تواند اجراي مزايده را براي فروش ملک مورد رهن به ميزان طلب خود تقاضا کند. آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي چگونگي فروش و شرايط آن را مشخص کرده است.


 


مثال هايي از کاربرد مزايده


مثال ديگر در دعاوي مربوط به خانواده است؛ هنگامي که زوجه براي دريافت مهريه با اجراي احکام دادگستري مال زوج را توقيف مي کند. در اين حالت، پس از صدور رأي قطعي و درخواست صدور اجراييه، مال مزبور با اجراي احکام مربوط از طريق مزايده به فروش مي رسد و معادل مبلغ کارشناسي به زوجه پرداخت مي شود. از ديگر موارد کاربرد مزايده، ورشکستگي فرد يا شرکت است. در اين صورت، پس از توقف تاجر از پرداخت ديون (بدهي ها)، مدير تصفيه براي رسيدگي به مطالبات طلبکاران و تهيه فهرستي از صورت دارايي هاي ورشکسته اقدام مي کند. پس از آن، جهت پرداخت طلب طلبکاران، فروش اموال تاجر متوقف (ورشکسته)، به جز در موارد استثنايي که بايد فورا به فروش برسند (همانند اموالي که ممکن است با گذر زمان از بين بروند)، از طريق مزايده و مطابق با شرايط اجراي قانون احکام مدني است. علاوه بر موضوعات حقوقي، مزايده در امور کيفري نيز کاربرد دارد. باتوجه به ماده 529 قانون آيين دادرسي کيفري و قانون نحوه اجراي محکوميت مالي مصوب 1394، در موارد پرداخت حقوق شاکي يا جزاي نقدي مي توان از مزايده استفاده کرد. بنابراين با توجه به مطالب ذکرشده، بيشترين کاربرد مزايده، درخصوص مطالبه طلب است که از طريق واحد اجراي احکام دادگستري انجام مي شود. در هر موردي که مالي وثيقه ي طلب طلبکار بوده يا از سوي وي توقيف شده باشد، فروش اموال از اين طريق صورت مي گيرد.


 


چگونه برنده مزايدات باشيم؟


اگر قصد شرکت در مزايده را داريد، علاوه بر آگاهي از اين که مزايده چيست و شرايط آن به چه صورت است، بايد نسبت به شرکت در مزايدات نيز آگاهي داشته باشيد. وجود يک فرد کار بلد و مجرب در هر فعاليتي، راه موفقيت را هموار و امکان موفقيت را بالاتر خواهد برد. براي برنده شدن در مزايدات نيز آگاهي شرط اول است. اما اگر بخواهيم به تکنيک هايي براي برنده شدن در مزايدات اشاره کنيم، مي توان گفت مرحله اول در پيشي گرفتن از رقباي شرکت کننده در مزايده، آگاهي از زمان برگزاري مزايدات است. همانطور که مي دانيد امروزه تمامي پروژه هاي پر سود از طريق برگزاري مزايده، مناقصه و استعلام برگزار مي شود. پس اگر مي خواهيد اين پروژه ها را از دست ندهيد، حتما بايد حواستان به مزايدات و استعلام هاي درحال برگزاري باشد. مرحله دوم براي برنده شدن در مزايدات، کسب اطلاعات صحيح و کامل در خصوص هر معامله کاري است. اطلاعاتي نظير محل برگزاري، مدت مقرر براي اعلام آمادگي و يا ميزان مبلغ تضمين شرکت در اين پروژهها و… . اين موارد به شما کمک خواهد کرد تا با سنجيدن شرايط خود، تصميم درستي براي شرکت کردن در اين پروژه ها بگيريد. مرحله بعد، شناسايي شرايط شرکت در مزايده مورد نظر است. چرا که هر مزايده اي، شرايط خاص خود را دارد. شرايطي که قبلا توسط مزايده گزار تعيين گرديده است. قدم بعدي جمع آوري سريع و با دقت مدارک مورد نياز و تحويل به موقع آن به مزايده گزار است. بسياري از کساني که به عنوان رقيب شما در مزايده شرکت مي کنند، به دليل غفلت از همين مرحله و دير رساندن مدارک، از دور رقابت حذف مي شوند. بايد بدانيد اغلب مناقصات و مزايدات تمديد نمي شوند و امکان تصحيح مدارک و يا ارائه مدارک به طور کامل وجود نخواهد داشت. در نهايت، شما کارتان را انجام داده ايد و حالا بايد منتظر باشيد تا نتايج اعلام شود. معمولا براي هر پروژه سه برنده اعلام مي شود که در ابتدا از برنده شماره يک براي انجام ادامه روند معامله دعوت مي شود اما اگر برنده اول پاسخگويي مناسب نداشته باشد، به سراغ برنده دوم و بعد از آن برنده سوم مي روند.


 


?? : 09198101572


 


?? : 02177582924


 


?? :https://irantender.net


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Devin بهترين کودک Chris Kelly Vickie وبلاگ چاکلين احمدي راهنماي سفر decoration Traci حسام الدين شفيعيان